ISO 9001ISO 9001 je niz međunarodnih normi za upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete. Prihvaćen je u više od 90 zemalja i primjenjen u tisućama proizvodnih i uslužnih organizacija javnog i privatnog sektora. Potpuno zadovoljavanje zahtjeva u međunarodnim normama niza iso 9000 i iso 14000 znači samo uspostavljanje neophodne i dobre polazne osnove za postupno ostvarenje poslovne izvrsnosti.

Područje primjene je široko, kako u financijskim odjelima tako i u odjelima za računovodstvo i knjigovodstvo kojima se ne pridaje baš prevelik značaj. Njihovi proizvodi su izuzetno bitni najkasnije na kraju poslovne godine kada se podvlači crta imeđu zarađenog i potrošenog te se određuje količina sredstava koji se mora uplatiti državi.
Upravljanje totalnom kvalitetom pretpostavlja prihvaćanje filozofije kvalitete u poduzeću. Kvalitetu se ne može svesti samo na proizvodne linije, ona mora postati smisao djelovanja svih ostalih funkcija marketinga, financija, istraživanja i razvitka.

Prilagođavanje hrvatskih propisa europskim postaje iz dana u dan sve bitnije. Ono je dijelom motivirano da se u Europu izvozi, ali i da se iz Europe uvozi. Nije potrebno posebno isticati probleme kao što su neažurirane narudžbe robe, nepotpune i zakašnjele isporuke kupcu, nedovoljno testirana računala itd. Direktori sprovode ad hoc akcije kojima se rješavaju gorući problemi, pišu se uputstva za one koji stalno ispadaju iz dogovorenih okvira, prijeti se otkazima ali sve to ne pomaže...gdje god potegnete pokrivač uvijek ste djelomično otkriveni.

Uvođenjem ISO normi u računovodstvo i financije štedite 70 % na davanjima državi, a efektivnost rada penje se sa 30 % na 90 %...treba dobro razmisliti...
design by d4u