Ulazak u Europu sve nam je bliži. Ukoliko ste poduzetnik koji se bavi inovacijama i orginalnm idejama, poljoprivrednik ili ribar, iskoristite pogodnosti koje Vam se nude kroz predpristupne fondove EU.

Za buduće članice EU pripremljeno je nekoliko programa (SAPARD, ISPA I PHARE). Svi oni podržavju nacionalni program za poljoprivredu i seoska područja donesen na nivou Republike Hrvatske.

Želite li biti dio ove priče, morate imati dobar projekt koji je ekonomski isplativ.
Nemojte čekati, mi ćemo Vam izraditi ekonomsku procjenu projekta koju radimo u suradnji s kolegama s Veterinarskog i Agronomskog fakulteta.

design by d4u