Danas je u slobodnom poduzetništvu prisutan velik problem u smislu nemogućnosti naplate potraživanja.
Vještačenjem se dolazi do točnih podataka koja se utužuju tj. vještačenjem dolazimo do točnog iznosa nenaplaćenog potraživanja sa uračunatim konformnim obračunom kamata.

Mišljenje sudskog vještaka je jedna vrsta financijskog elaborata koji se čita na sudu i postaje osnova tužbe. Ako se sudac složi s tim to mišljenje postaje i osnova za plačanje.Vještaka možete angažirati samostalno i prije pokretanja bilo kakvih tužbi kako bi najprije vidjeli dali vam se uopće isplati pokretati dugotrajan proces na sudu. U okviru toga radimo i obračun isplativosti gore navedenog.
Provizije su u skladu sa veličinim poslovne dokumentacije koja se obrađuje, a ista ne ovisi o utuženom iznosu.
design by d4u